top of page

Yetişkin Psikoterapisi

 

Bireysel psikoterapi yaklaşımımda yıllar içinde aldığım farklı psikoterapi eğitimleriyle (bilişsel-davranışçı terapi, şema terapi, psikanalitik yönelimli sanatla terapi) birlikte bütüncül bir yaklaşımı benimsemekteyim. Bu yaklaşımda kişinin kendi bütünlüğü içinde, sahip olduğu farklı parçalarının  anlamlandırılmasına odaklanıyorum. Psikoterapi sürecinde kişinin şu andaki ihtiyacını dikkate alarak, geçmiş hikayesinin etkisini ele almaya ve gelecek için oluşturduğu tasarımları gerçekleştirmesine eşlik ediyorum. Bu süreçte ayrıca danışan ile kurduğum ilişkide şimdi ve burada olanın farkında olarak, danışanın iç dünyasında taşıdığı ilişki izlerinin anlaşılması üzerine de çalışıyorum. Tanı-ötesi bir bakış açısıyla, başvuru şikayetleri olarak ifade edilen hal ve durumların veya belirtilerin (panik, kaygı, üzüntü, korku, yalnızlık, vb.) kişinin hayatındaki yeri ve işlevi de psikoterapi sürecinde ele aldığımız noktalar oluyor.

bottom of page