top of page

Sanatla Terapi

2014 yılından beri eğitmenlerinden biri olduğum Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Dr. Nevin Eracar tarafından 2000'li yıllarda atölye çalışmaları şeklinde başlayarak bugünkü kapsamına ulaşmıştır. Halihazırda Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi bünyesinde sürdürülen 540 saatlik eğitim, deneyimleyerek öğrenme temellidir. Eğitim süresince aktif (sanat uygulaması katılımcılar tarafından birebir deneyimlenmektedir) ve pasif (sanat eserinin katılımcılar tarafından izleme veya dinleme gibi yollarla deneyimlenerek etkisinin üzerine çalışılması) yöntemler dönüşümlü olarak kullanılmaktadır.

Eğitim boyunca katılımcılar yedi farklı sanat dalına ait (resim-müzik-dans/hareket-edebiyat- heykel/seramik-tiyatro- sinema/resim) 30'ar saatlik modüllerde deneyimler elde etmektedirler. Ayrıca 30 saatlik modüllerin 8-10 saatinde 'usta ile buluşma'lar da gerçekleştirilmektedir. Eğitimin kuramsal modüllerinde 'Sanatla Terapide Temel Kavramlar-Psikodinamik Kuramlar-Psikopatoloji-Grup Dinamikleri-Sanatla Terapide Bireysel Çalışma Yöntemleri-Araştırma Yöntemleri' konuları ele alınmaktadır. Eğitim kapsamında ayrıca katılımcılar 60 saatlik 'Sanatla Grup Psikoterapisi'ne de katılmaktadırlar.

Eğitim boyunca katılımcılar yaptıkları uygulamalara dair süpervizyonlar alabilmektedirler. Katılımcılar eğitimi yaklaşık 4 seneyi bulan süreçte edindikleri deneyimlerini kendi meslek alanlarındaki uygulamalarında nasıl dönüştürdüklerine dair bir çalışma ile bitirmektedir. Eğitimin sonunda yapılan bu çalışmanın Türkiye'de sanatla terapi alanındaki literatüre katkı sağlaması da amaçlanmaktadır. 

Eğitimle ilgili daha detaylı bilgi için www.sanatlaterapiveyaraticilik.net adresine ulaşabilir veya Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Facebook sayfasını takip edebilirsiniz. 

bottom of page