top of page

Çocuk Psikoterapisi

Çocuk psikoterapisi, psikolojik açıdan zorluk yaşayan çocuklara yardımcı olabilmek için uygulanır. Çocukların psikolojik zorluk yaşadıkları tutum ve davranışlarındaki değişikliklerden anlaşılır.

 

'Psikolojik zorluk' ile  kimi zaman aile içi şiddet, istismar gibi travmaların yarattığı etkiler, kimi zaman da önemli yaşam olayları (ölüm, boşanma, ayrılık, taşınma, akut veya kronik hastalıklar), okul problemleri (ders başarısında düşme, okula gitmek istememe gibi), bedensel şikayetler (karın ağrısı, baş ağrısı, kendini iyi hissetmeme) veya uyku problemleri (uykuya dalmada güçlük veya kabuslar) kast edilmektedir. Çocuk psikoterapisi ayrıca gelişimsel problemler (otizm spektrum bozuklukları, DEHB, özgül öğrenme güçlüğü), duygudurum bozuklukları, yeme bozuklukları ve bağımlılık (internet, sigara veya madde kullanımı) söz konusu olduğunda da uygulanabilir.

Amaç; psikolojik zorlukla ilişkili belirtilerin ortadan kalkması veya azalması, çocuğun ve ailesinin duygusal zorluk ve davranışsal problemlerle baş edebilmesine yardımcı olunması, çocukta özgüvenin gelişmesi, ilişkisel çatışmaların anlaşılması ve çözümüne yönelik çocuğun ve ailenin desteklenmesidir.  

Tüm bu süreçte çocuğun ve ailenin güçlü ve sağlıklı yönlerine odaklanarak öncelikle mevcut durumun anlaşılması, sonra zorluğun tanımlanması önemlidir. Bunun için ilk görüşme ve ardından değerlendirme seansları (ilk 3-4 seans) ardından çocuğun ihtiyacına yönelik olarak nasıl ve ne kadar süreyle birlikte ilerleneceğine dair aileye ve çocuğa bilgi verilir. Çocuk ile yapılan oyun ve sanat temelli psikoterapinin yanı sıra aile ile 4-6 haftalık aralıklarla gözlem ve değerlendirme seansları yapılarak ailenin desteklenmesi sağlanır.

bottom of page