top of page

 

Eğitim

 

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden lisans derecesini alan Zeynep Maçkalı, daha sonra Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı, ardından Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’nı tamamlamıştır.

 

Mesleki Deneyim

Alanda çalışmaya 2007 yılında Alternatif Gelişim Projesi’nde stajyer olarak başlamıştır. 2008 yılı Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde psikolog olarak çalışmaya başlamıştır.

Burada yetişkin, çocuk ve ergenlere bireysel psikolojik danışmanlık vermiş, ayrıca öfke kontrolü ve olumlu ebeveynlik becerileri üzerine grup çalışmaları yapmıştır.

 

Aldığı Eğitimler 

Bu sırada EMDR-I, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, CETAD Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi (1. ve 2. Modül), Deneyimsel Oyun Terapisi,  Kısa Süreli Oyun Terapisi gibi eğitimlere katılmıştır. Merkez bünyesinde verilen eğitimlerin haricinde Doç. Dr. Nita Scherler tarafından verilen Gestalt Temel Eğitim Programı’nı ve Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar tarafından verilen Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi’ni tamamlamıştır.

_CEF6021.jpg

2009 yılından beri Dr. Nevin Eracar ile birlikte gelişimsel aksamaları ve/ya otistik gelişimi olan çocuklarla sanatla terapi ve oyun terapi teknikleriyle çalışmakta, araştırma ve yayınlar yapmaktadır. Klinik pratiğinde 10 yaş altı gelişimsel aksamaları ve davranışsal problemleri olan çocuklar ile yetişkinlerle çalışmaktadır.

 

Akademik çalışmalarında bipolar bozuklukta bütüncül bilişsel model ve bütüncül bilişsel model temelli grup müdahalesi üzerine yoğunlaşmakta, ayrıca bipolar bozukluğun psiko-sosyal müdahalesinde kullanılabilecek çeşitli değerlendirme ölçeklerinin Türkçe’ye kazandırılması üzerine de çalışmaktadır.

Dernek Üyelikleri 

Otistikler Derneği Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olan Zeynep Maçkalı, ayrıca Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Otistikler Derneği ile Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nin birlikte yürüttüğü projelerde proje eğitmeni & süpervizör olarak da görevler almaktadır.

EĞİTİM

ARAŞTIRMA ALANLARI

İki Uçlu Bozukluk

2002-2007

Boğaziçi Üniversitesi

Psikoloji 

Otizmde Erken Müdahale

Sanatla Terapi

Yaratıcılık

2009-2012

Okan Üniversitesi

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

2012-2017

Hacettepe Üniversitesi

Klinik Psikoloji Doktora Programı

bottom of page