top of page

Sanatla Terapi Nedir?


Sanat, söz ile ifade edilmesi zor olan yaşantıların, duyguların, düşüncelerin görselleştirilerek, somutlaştırılarak ifade edilmesidir. Sanat terapisi insan gelişimini, kişiliği, davranışı, akıl sağlığını, sanat unsurlarını ve yaratıcı süreci içeren bir kavram olarak tanımlanmıştır. Bu terapi yaklaşımında birey çoğunlukla ürün oluşturma ve yaratım sürecine katıldığından sanat terapisi deneyimi de kapsar. Sanat kişinin içsel deneyimlerini (düşüncelerini, duygularını, algılarını, hayallerini, vb.) keşfetmesi için alan oluşturur. Yaratıcı eylem, her yaştan kişinin duygularını ve düşüncelerini keşfetmesine, stresi azaltmasına, başa çıkma yollarını keşfetmesine ve iyilik halinin arttırılmasına yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı sanat terapi fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal işlevselliğin bütünleştirilmesinde, kişisel farkındalığın arttırılmasında ve değişimde önemli rol oynamaktadır.

Sanatla terapide müzik, edebiyat, resim, heykel gibi sanat dalları psikoterapi hizmetleriyle bütünleşir. Terapist duruma ve ihtiyaca bağlı olarak gerekli sanat unsurlarını sürece katar. Duygunun sanat yoluyla dışavurumu deneyimin içsel olarak düzenlenmesi ve iyileşebilme için alan sağlar. Sanatta eylemin ön planda olması yaşantıların ve duyguların daha hızlı ve kolay şekilde dışa vurulması yardımcı olur. Sanat ürünleri kişinin simgeleşen yaşantılarından parçalardır. Yaşantıların resim, müzik, hareket, şiir, hikaye gibi yollarla dışa vurulması kişi için güvenli bir alan da sunar. Simgesel düzeyde işlenen bu yaşantı bilinç seviyesine çıkmaya hazır olduğu zaman somut, yaşantısal bağlantılar kurulmaya başlanır. İyileşme ise terapistin kapsayıcılığı ve ortaya çıkan ruhsal malzemeyi taşıma kapasitesiyle ilişkilidir. Önemli olan terapistin bu malzemeyi danışan ile birlikte nasıl işlediğidir. Burada sabırla tanık olmak ve özenle dinlemek danışanın ortaya çıkan malzemeye dair farkındalık geliştirmesi için gereklidir.

Maçkalı, Z. (2014). Otizmde Erken Müdahalede Sanatla Terapi. Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi Bitirme Tezi’nden...

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Eracar H N (2013). Sözden Öte Sanatla Terapi ve Yaratıcılık. İstanbul, 3P Yayıncılık.

Malchiodi CA (2007) The Arts Therapy Sourcebook (p.1-22). New York, McGraw-Hill.

bottom of page