top of page

Psikoterapi Nedir?


Psikoterapi, insanın kendi iç dünyasına doğru çıktığı bir yolculuktur. Bu yolculuk, kimi zaman dalgalı ve zorlu kimi zaman dinginleştirici ve huzur vericidir. İnsanın kendinde olanı anlama ve anlam verme sürecidir.

Psikoterapi, güven, sahicilik, samimiyet ve açıklığa dayanan bir temele oturmaktadır. Psikoterapist (psikoterapi hizmetini veren kişi) ile danışan (psikoterapi hizmetini alan kişi) arasındaki karşılıklı güvene dayanır. Bu karşılıklı ilişki yargılayıcılıktan ve eleştirellikten uzaktır. Psikoterapi süreci olmuş olan-olmakta olan-olması beklenen arasındaki ilişkiler üzerine yapılanır. Kişi geçmişinden bağımsız olmadığı gibi, gelecekte olanı bilmeye, belirsiz olanı belirginleştirmeye arzu duyar. Önemli olan, geçmiş-şimdi-gelecek arasındaki dengenin kurulmasıdır.

Psikoterapi sürecinde kişinin sağlıklı ve güçlü özellikleriyle, büyüme ve gelişme potansiyeline odaklanılarak, kendini sahip olduğu ve olmayı arzu ettiği özellikleriyle bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmesine yardımcı olunur. Bu süreçte kişinin kendi ihtiyaçlarını algılayarak, kendi içinde ve ilişkilerinde yaşadığı çatışmaları fark etmesine ve anlamlandırmasına eşlik edilir.

bottom of page