top of page

Otizmde Erken Müdahalenin Önemi

Yaygın olarak sosyal etkileşim ve iletişimde eksiklik ile tekrarlayıcı, tuhaf hareketlerle tarif edilen otizm, sosyo-duygusal gelişimde belirgin bir aksamanın görüldüğü nöro-gelişimsel bir bozukluktur.

Otizmin erken müdahalesinde yaygın olarak davranışçı yöntemler kullanılsa da, son 10-15 yıldır ilişki-odaklı, gelişimsel müdahalelerden de umut verici sonuçlar elde edilmektedir. İlişki-odaklı erken müdahale programları genel olarak sosyal etkileşimi geliştirmeye ve güçlendirmeye odaklanmakta, her çocuk için bireyselleşmiş hedefleri göz önüne almaktadırlar.

Bu programlar ayrıca ailelerin desteklenmesinin ebeveyn-çocuk arasındaki etkileşim ve iletişimi güçlendirerek, çocuktaki değişimi olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadırlar.

Konuşma kapsamında sosyo-duygusal gelişimde belirgin bir aksamanın olduğu bu klinik tabloda, yine sosyo-duygusal uyaranları içeren bir müdahalenin nasıl tasarlanabileceği ele alınacaktır.

Sosyo-duygusal gelişimin uyarılmasında (ilişki arzusunu uyandırmak ve geliştirmek, benlik algısını oluşturmak ve geliştirmek, sözel iletişimi uyarmak) sanatın nasıl bir işlevi olabileceği, farklı sanat dallarının nasıl kullanılabileceği de tartışılacaktır. Ayrıca oyun ve sanat yoluyla dışavurumun psikososyal gelişim sürecindeki yeri ve önemi çeşitli vaka örnekleri sunularak işlenecektir.

bottom of page